Adwokat Kurowska-Wójcik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Obecnie członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Już w czasie studiów zdobywała praktykę zawodową z zakresu przede wszystkim prawa karnego i prawa własności intelektualnej.

W trakcie odbywania aplikacji zdobywała doświadczenie procesowe w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych. Mecenas Kurowska-Wójcik posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem a także z zakresu władzy rodzicielskiej.

W swojej pracy za naczelną zasadę uznaje dobro swojego Mocodawcy. Bezkompromisowo dąży do ochrony praw swoich Klientów prowadząc aktywną reprezentację  ich interesów.

 

Kontakt (także w sprawach nagłych) tel. 507-020-696