Jak wygląda sprawa o rozwód

Jak wygląda sprawa o rozwód to pytanie, które najczęściej zadają Klienci. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta- a scenariuszy przebiegu rozprawy może być wiele, co w dużej mierze zależne jest od stopnia skomplikowania małżonków i ilości kwestii o których Sąd rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym musi a co do których małżonkowie zgodni nie są jak np. wysokość alimentów, ustalenie kontaktów z małoletnim, czy rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i miejscu pobytu małoletnich wspólnych dzieci stron.

Poniżej przedstawię najbardziej modelowy opis przebiegu sprawy o rozwód.

Najpierw rzeczy porządkowe: przed wyjazdem do Sądu celem stawienia się na sprawę rozwodową zabierz ze sobą dowód osobisty. Na korytarzu przed wywołaniem sprawy wyłącz telefon komórkowy.

Po której stronie usiąść? Powód siada po prawej stronie, zaś pozwany po lewej patrząc z perspektywy składu sędziowskiego.

Rozpoznawanie sprawy odbywa się w składzie: sędzia przewodniczący i 2 ławników. Sędzia siedzi pośrodku.

Sprawa rozwodowa co do zasady odbywa się bez udziału publiczności co oznacza, że na sali znajdować się winni: skład sędziowski, pełnomocnicy stron i małżonkowie. Istnieje możliwość przybrania tzw. mężów zaufania (w ilości max. 2 osoby dla strony) bez prawa głosu. W istocie- przynajmniej ja dotychczas w mojej praktyce zawodowej- nie spotkałam się z użyciem tej instytucji w praktyce. Ale procedura cywilna powyższe przewiduje.

Pierwsza rozprawa zazwyczaj rozpoczyna się od tzw. przesłuchania informacyjnego stron w celu ustalenia jakie kwestie pomiędzy małżonkami są sporne, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, czy pomiędzy małżonkami toczyły się inne sprawy rozwodowe i co najważniejsze czy małżonkowie widzą szanse na uratowanie małżeństwa.

Zazwyczaj przesłuchanie świadków (jeśli strony o taki dowód wnioskowały) następuje na kolejnym terminie rozprawy (choć nie jest to zasadą). Sąd najpierw przesłucha świadków strony powodowej, następnie zaś pozwanej. Strony mają prawo do zadawania świadkom pytań.

Następnie Sąd przeprowadzi dowód z przesłuchania stron w kolejności- powód a następnie pozwany.

Kiedy nastąpi wydanie wyroku? Wyrok może zostać ogłoszony na ostatniej rozprawie po zamknięciu przewodu sądowego. Ale w sprawach o rozwód zazwyczaj ogłoszenie wyroku (czyli publikacja) zostaje odroczone na okres max. do 2 tygodni od dnia zamknięcia przewodu sądowego. Sąd poda termin ogłoszenia wyroku.

Obecność stron czy pełnomocników na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa. Na czas ogłoszenia wyroku strony wraz z pełnomocnikami stają.

Tak kończy się postępowanie w pierwszej instancji.

Adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696